Osteopathie

Wat is osteopathie?


Osteopathie is een manuele behandelingsmethode die steunt op een goed onderbouwde kennis van anatomie, neurologie, fysiologie en pathologie. Hierbij wordt het lichaam als één geheel beschouwd en tracht men de disbalans in het lichaam te herstellen. Er wordt gewerkt aan de oorzaak van de klachten in plaats van het bestrijden van de symptomen.


Osteopathie richt zich op 3 verschillende systemen binnen het lichaam:

 1. Het pariëtale systeem: dit omvat botten, gewrichten, spieren en pezen
 2. Het viscerale systeem: de organen inclusief bloedvaten, lymfe en zenuwen
 3. Het craniosacrale systeem: het systeem wat de verbinding tussen schedel en heiligbeen vormt. Dit omvat de hersenen, het ruggenmerg en de daarbij horende vliezen.


DSC_0975
DSC_0042
DSC_0912
DSC_0575
DSC_0787 (2)
DSC_0569
DSC_0748
DSC_0552

Deze 3 systemen hebben elk het doel om het lichaam zo goed mogelijk te laten functioneren. Ze zijn onderling met elkaar verbonden. Indien er zich een probleem of beperking voordoet in één systeem, kan dit invloed hebben op een ander systeem. Hierdoor raakt het evenwicht in het lichaam verstoort. Zo ontstaat er een disbalans wat na verloop van tijd kan leiden tot verschillende klachten.


Als osteopaat bekijk je het dier in zijn geheel. Alleen al naar het dier kijken, kan je een hoop informatie opleveren. Verder wordt er gekeken hoe het dier zich beweegt, er wordt gezocht naar blokkades en weefselspanning. Het doel is om de mobiliteit in de systemen te herstellen zodat het lichaam van het dier de kans krijgt zich verder terug in evenwicht te brengen.

Wanneer is osteopathie aangewezen?


Wanneer er zich ergens een probleem voortdoet, zal uw dier dit op zijn manier aan u proberen te vertellen. Dit kan zich onder andere uiten in gedragsveranderingen of prestatievermindering.

Hieronder een aantal aandoeningen waarop osteopathie een gunstige werking kan hebben.


Indicaties bij paarden

 • Rij-technische problemen: is niet meer nageeflijk, wil niet wijken voor de kuit aan één zijde, weglopen na de sprong, moeilijk aanspringen in galop, slagen naar de benen, moeite met verzamelen, …
 • Rugproblemen
 • Gedragsproblemen: singelnijd, headshakers, …
 • Luchtwegproblemen: dampigheid, prikkelende hoest, …
 • Algemene slechte conditie
 • Snel vermoeid
 • Stijfheid
 • Spijsverteringsproblemen
 • Huidproblemen
 • Vruchtbaarheidsproblemen


Indicaties bij honden

 • Moeilijk op gang komen
 • Stijfheid
 • artrose
 • Rugproblemen: hernia, spndylose, ...
 • Onregelmatigheden in het gangpatroon
 • Verminderde conditie
 • Spijsverteringsproblemen
 • vruchtbaarheidsproblemen
 • Huidproblemen

Belangrijk te vermelden is dat osteopathie niet alleen curatief maar ook preventief kan gebruikt worden. We kunnen onze dieren niet continu in de gaten houden, wie weet wat ze uitspoken als we er niet bij zijn. Denk hierbij aan uitglijden, zich mistrappen, een tuimeling maken, … . Dit zou na verloop van tijd tot klachten kunnen leiden. Daarom is het zeker aangewezen om jouw dier minstens één maal per jaar te laten controleren. Hierdoor kan je problemen voor blijven. Het voordeel is ook dat de rustperiode na een behandeling minder lang zal zijn en de trainingen sneller terug opgebouwd kunnen worden.

Hoe gaat een behandeling in zijn werk?


Een behandeling duurt meestal ongeveer 45 tot 60 minuten. Het belangrijkste hierbij is dat ik mijn tijd voor uw dier wil nemen. Voor, tijdens en na een behandeling zijn er een aantal belangrijke richtlijnen die best gerespecteerd worden. Dit zowel voor paarden- als hondeneigenaars. Ik zet ze graag voor u op een rijtje.


PAARDEN

VOOR 

 • Zorg voor een proper en droog paard. Indien jouw paard 24/24h buiten kan, zorg dan dat je hem van tevoren op een droge plaats hebt staan zodat hij kan opdrogen en je hem al even kan poetsen. Ik maak gebruik van manuele technieken. Dit wil dus zeggen dat ik met mijn handen werk. Werken op een nat en vies paard zorgt ervoor dat ik koude vingers krijg en minder voel. Dit is dus nadelig voor de behandeling.
 • Zorg voor een droge en rustige plaats. Behandelen in regen en wind is dus geen optie. Voor je paard is het belangrijk dat hij zich kan ontspannen om zo het optimale effect van een behandeling te kunnen bekomen. Is het voor hem belangrijk dat hij een maatje kan zien staan, zorg dan dat deze in de buurt is zodat hij deze kan zien. Loslopende honden en spelende kinderen houd je ook best uit de buurt.
 • Een paard mag minstens 2u voor de behandeling niet gereden of gelongeerd zijn geweest. Hierdoor warmen zijn spieren op en krijg ik een vertekend beeld van de klachten. Een natte en bezweette huid bemoeilijkt de behandeling.

TIJDENS 

 • De behandeling wordt uitgevoerd in de box, de poetsplaats of de gang. Als eigenaar ben je erbij tijdens de behandeling en houd je je paard vast. Het kan dat ik een paard op de poetsplaats vastzet maar het blijft belangrijk dat je als eigenaar in de buurt bent. Tijdens de behandeling vertel ik wat ik voel, wat mijn bevindingen zijn en hoe dit het gedrag van je paard kan beïnvloeden. Ook worden er vaak adviezen gegeven, je trainingsschema wordt overlopen, het zadel wordt gecontroleerd, … .
 • Voer je paard niet stiekem snoepjes. Indien je hem graag een beloning geeft, doe dit dan in samenspraak met mij. Vaak leidt het hem af en dit is niet altijd de bedoeling. Er zijn technieken waarbij zijn focus helemaal bij mij moet zijn.
 • Er zijn technieken waarbij jouw paard voetje moet geven. Weet je als eigenaar dat jouw paard hier moeilijk bij doet, oefen dit dan extra van te voren. Vertel mij dit ook voor de behandeling en niet pas als het paard terug gespannen is.

NA

 • Na een behandeling volgt er een periode van rust. Dit om het lichaam de kans te geven om te herstellen. De duur van deze periode is afhankelijk van het trainingsniveau en trainingsintensiteit van ruiter en paard. Dit kan variëren van enkele dagen tot een week.
 • Tijdens deze rustperiode mag jouw paard op de wei, je mag ermee stappen aan de hand of je mag hem longeren. Indien je hem longeert, gebeurt dit zoveel mogelijk in stap en onbelast. D.w.z. leg geen zadel op zijn rug en maak geen gebruik van hulpteugels. Belangrijk hierbij is dat je meewandelt en de cirkel niet te klein maakt. De rechtlijnige beweging primeert.
 • Na de rustperiode wordt de training onder het zadel hernomen. De intensiteit en duur hiervan worden geleidelijk aan weer opgebouwd. Meer hierover lees je in het algemeen trainingsschema. Als je jouw paard wil laten behandelen, is het dus belangrijk om rekening te houden met komende trainingen of wedstrijden.


Hoe vaak moet mijn paard behandeld worden?


Soms is 1 behandeling voldoende, in andere gevallen zijn er 2 of 3 behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te bekomen. Dit is telkens afhankelijk van het paard zelf. Een behandeling werkt ongeveer 6 weken na. In die periode kan u wisselingen ervaren in uw trainingen. Na 4 weken neemt u best terug contact met mij op om de evolutie van uw paard te bespreken. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt voor een vervolgbehandeling. Ter preventie en om problemen voor te blijven, raad ik aan om uw paard halfjaarlijks te laten checken.

HONDEN

VOOR 

 • Zorg voor een propere en droge hond. In de zomerperiode is dit niet zo vaak een probleem maar wel tijdens de koude en nattere periodes. Vooral bij honden met lange haren kan er in de vacht al eens wat zand achter blijven. Ik maak gebruik van manuele technieken. Dit wil dus zeggen dat ik met mijn handen werk. Als de vacht nog nat en vies is, voel ik niet wat ik moet voelen. Dit is dus nadelig voor de behandeling.
 • Zorg ervoor dat jouw hond nog even zijn behoefte heeft kunnen doen. Ik werk op de organen en het is niet prettig voor de hond als de blaas en darmen nog vol zitten.
 • Het is belangrijk dat je niet net een lange wandeling met jouw hond hebt gemaakt of juist getraind hebt. Hierdoor warmen zijn spieren op en krijg ik een vertekend beeld. Het is belangrijk om de hond koud te kunnen voelen.

TIJDENS

 • Als eigenaar ben je bij de behandeling bij en houd je je hond vast. Honden zijn beweeglijker dan paarden dus het kan al wel eens gebeuren dat een extra paar handen welkom zijn om de hond in een bepaalde positie te houden. Jij bent hun baas dus ze vertrouwen jou. Soms kan een geruststellend woordje wonderen doen.
 • Het kan soms nodig zijn dat er gebruik dient gemaakt te worden van een muilkorf. Als dit wordt toegepast, is dit bij honden die dit kennen en waarvan de eigenaar er zelf eentje heeft. Jij kent jouw hond het beste.
 • Wacht met snoepjes geven tot na de behandeling of bespreek dit eerst met mij. Vaak leidt het hem af en dit is niet altijd de bedoeling. Er zijn technieken waarbij zijn focus helemaal bij mij moet zijn.

NA

 • Een behandeling vraagt wel wat energie van het lichaam. Ga daarom de dag van de behandeling niet nog een lange wandeling doen. Geef je hond de kans om te herstellen. Een korte wandeling van 10 à 15 minuten kan geen kwaad. Dit is alleen maar positief om de afvalstoffen die zijn vrijgekomen sneller te doen afvoeren.
 • De eerste week na een behandeling is het belangrijk om het even rustig aan te doen. Dit zodat het lichaam de kans krijgt te herstellen. Het is aan te raden om deze periode bij voorkeur elke dag enkele korte wandelingen te doen dan één langere wandeling.
 • Bij sporthonden is het dan ook belangrijk aan te raden om bij het inplannen van een behandeling rekening te houden met eventuele trainingen of wedstrijden.
 • Al naargelang de gevonden beperkingen en blokkades zal het trainingsschema van de hond aangepast moeten worden zodat deze progressief terug opgebouwd kan worden.

Hoe vaak moet mijn hond behandeld worden?


Soms is 1 behandeling voldoende, in andere gevallen zijn er 2 of 3 behandelingen nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Dit is telkens afhankelijk van de hond zelf. Meestal zie ik de honden binnen de 3 à 4 weken terug op controle om een goede opvolging te kunnen garanderen. Preventief raad ik aan om uw hond halfjaarlijks te laten checken. Indien er sprake is van een probleem, aandoening, sporthond, senior, ... zie ik honden meerdere keren en op regelmatig base.